• 1||||6||||بنر بالا-صفحات داخلی

ازنگاه دیگران

کد: 1 تاریخ انتشار: 1396/5/4
مرحوم آيت الله حاج شيخ علي آقا نجفي كاشاني از نوادر علمايي است كه در كاشان در پنجاه سال اخير مجدانه به تفسيرقرآن روي آورد و كل قرآن را دوبار طي سي سال براي مردم كاشان تفسيركرد، وي تحصيلات سطح و خارج را در حوزه نجف گذراند و در دو حوزه نجف و قم به تدريس پرداخت او علاوه بر تدريس تفسير براي عموم مردم مبادرت به نوشتن تفسير نمود از مجموعه آثار تفسيري وي به عنوان ميراث مكتوب منطقه كاشان مي توان روش شناسي اين مفسر را جستجو كرد. در اين پژوهش به موضوع زندگي و معرفي آثارعلمي ‌معظم له و در نهايت به روش شناسي تفسير او پرداخته شده است.

Powered by PARSDATA