• 1||||6||||بنر بالا-صفحات داخلی

درس های تفسیر قرآن

ويژگي‌هاي تفسير عالم ربانی آیت‌الله نجفي

تفسير ایشان ويژگي‌هائي داشت كه عامل برجستگي آن در بين تفاسير است. به برخی از آنها اشاره ‌مي‌شود:

1- از احادیث و روایات معصومين علیهم‌السلام بر می‌آید که یکی از رهنمودهاي آنان ارتباط با كل قرآن بعنوان يك مجموعه جامع است. رابطه با كل قرآن درمان كننده دردهاست. از امتيازات درس تفسير ايشان اين بود كه اصرار داشت كل قرآن را بر مردم عرضه كند و طی دوره‌های 12 ساله و 18 ساله، دو بار قرآن را از اول تا آخر تفسیر کرد.

2- تفسير ایشان نقد و بررسي تفاسير بود. خيلي روشن نظريات مفسران، اعم از شيعه و سني، را طرح ‌مي‌كرد و به بررسي آنها ‌مي‌پرداخت. گاهي دهها شب حول موضوعي صحبت می‌کرد و تا ابعاد مختلف مسئله روشن نمي‌شد از آن نمي‌گذشت.

3- با قرآن انس زيادی داشت، غالبا از خود آيات قرآن براي تفسير آيه‌ای ديگر استفاده ‌مي‌كرد تا نظري جامع، ارائه دهد.

4- تمام وجودش عشق به اهل‌بيت علیهم‌السلام بود. مقيد بود ديدگاه‌هاي ائمه اطهار علیهم‌السلام را در تفسير آيه مطرح كرده و روي آنها تأكيد كند. شنونده درس تفسیر ایشان، هم با قرآن مأنوس می‌شد و هم احساس قرب به اهل‌بيت ‌مي‌كرد.

5- درس تفسير ایشان، سازنده بود. علاوه بر بعد علمي و تحقيقي، بعد تربيتي و معنوي اين دروس به گونه‌ای بود كه مهمانان تازه از راه رسيده را مجذوب و معهود ‌مي‌كرد. تأثير فوق‌العاده‌ای بر نفس شنونده داشت و او را به تجديد نظر در برنامه‌هاي زندگي وا ‌مي‌داشت. آن عارف دلباخته، قرآن را از الفاظ و كلمات، بر تار و پود جان آدمی و جاي جاي زندگي انسانها می‌آورد. در سايه آيه‌ای از قرآن و كلمات اهل بیت، زندگي نوينی را پيش روي مستمعين طرح مي‌كرد.

6- به نسل نو و جوانان يعني آينده‌سازان اين مرز و بوم توجه زیادی داشت. درس تفسير به گونه‌ای بود كه براي قشر تحصيل كرده و جوان، پر جاذبه و سازنده بود. جوانان پاسخ سؤالات خود را در مسجد ‌مي‌يافتند، احساس سيرابي روحي ‌مي‌كردند، مطالب را نو و راهگشا مي‌ديدند، و مقيد به حضور در جلسات تفسیر بودند.

جلسات تفسیر

چنانكه ذكر شد، ايشان از آغاز ورود به كاشان تفسير قرآن را بعنوان وظيفه اصلي خود قرار داد و در این راه، همت بسياری صرف كرد. اوائل، جلسه‌هاي تفسيري ایشان به تفسير موضوعي و بحثهاي اخلاقي ‌مي‌گذشت، اما پس از چندی تصميم گرفت كه قرآن را از ابتدا تا انتها تفسير كند. لذا طي حدود سي سال دو بار قرآن را بطور كامل تفسير كرد و براي ارائه تفسيري جامع، تمامي تفاسر معتبر را مطالعه نموده و در آنها تأمل و تتبع ‌مي‌كرد.

از سالها جلسات درس تفسیر قرآن ایشان، متأسفانه فقط حدود پانصد جلسه از درس‌های مربوط به سال‌های 60 تا 64 شمسی، مربوط به قصار السور (جزء سی‌ام قرآن)، ضبط شده و بصورت نوار صوتی موجود است. تاکنون جلسات تفسیر سوره‌های مبارکه قدر، زلزال و لیل از نوار پیاده شده و پس از تدوین، منتشر شده است. و هم اینک، نوارهای صوتی موجود، بتدریج در حال تبدیل به فایل دیجیتال است تا به راحتی در دسترس عموم علاقمندان به علوم قرآنی و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام قرار گیرد. لیست فایل‌ صوتی جلسات تفسیر در این صفحه آمده و لینک دسترسی به آنها، بتدریج در جدول زیر قرار می‌گیرد.

تاکنون فایل جلسات سوره‌های مبارکه انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح، تین، علق، قدر، بيّنه، زلزال، عاديات، قارعه، تكاثر و عصر، بارگذاری شده و جهت گوش دادن آنلاین و یا دانلود، در دسترس می‌باشد.  

کاربر گرامی!
لطفا در صورت دانلود فایل جلسات تفسیر، مبلغ ده هزار تومان به ازای هر فایل، به کارت شماره 6037691659514764 بنام حسین نجفی عهده بانک صادرات، پرداخت نمایید تا صرف تأمین هزینه های وبسایت و توسعه آن شود. عزیزانی که تأمین این مبلغ برایشان مقدور نیست، الزامی به پرداخت ندارند.

دانلود جلسات تفسیر

شماره سوره نام سوره تعداد جلسات

82 سوره مبارکه انفطار 13 جلسه


جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13

83 سوره مبارکه مطففین
۱۹ جلسه
جلسه ۱
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19
84 سوره مبارکه انشقاق 1 جلسه
جلسه 1
85 سوره مبارکه بروج 12 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12
86 سوره مبارکه طارق 8 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4

جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10
87 سوره مبارکه اعلی 31 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6

جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26 جلسه 27
جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30 جلسه 31 جلسه 32 جلسه 33
89 سوره مبارکه فجر 28 جلسه


جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6
جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16
جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26 جلسه 27
جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30
جلسه 32
جلسه 35
90 سوره مبارکه بلد 11 جلسهجلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9

جلسه 11 جلسه 12
جلسه 14
جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19
91 سوره مبارکه شمس 6 جلسهجلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13
92 سوره مبارکه لیل 16 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11
جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17
93 سوره مبارکه ضحی 18 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
94 سوره مبارکه انشراح 10 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10
95 سوره مبارکه تین 5 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5
96 سوره مبارکه علق 50 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26 جلسه 27
جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30 جلسه 31 جلسه 32 جلسه 33 جلسه 34 جلسه 35 جلسه 36
جلسه 37 جلسه 38 جلسه 39 جلسه 40 جلسه 41 جلسه 42 جلسه 43 جلسه 44 جلسه 45
جلسه 46 جلسه 47 جلسه 48 جلسه 49 جلسه 50
97 سوره مبارکه قدر 25 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25
98 سوره مبارکه بیّنه 18 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
99 سوره مبارکه زلزال 2 جلسه


جلسه 11 جلسه 12
100 سوره مبارکه عادیات 12 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12
101 سوره مبارکه قارعه 11 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11
102 سوره مبارکه تکاثر 36 جلسه
جلسه 1

جلسه 12 جلسه 13


جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26 جلسه 27
جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30 جلسه 31 جلسه 32 جلسه 33 جلسه 34 جلسه 35 جلسه 36
جلسه 37 جلسه 38 جلسه 39 جلسه 40 جلسه 41 جلسه 42 جلسه 43 جلسه 44 جلسه 45
جلسه 46 جلسه 47 جلسه 48 جلسه 49
103 سوره مبارکه عصر 60 جلسه


جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6
جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24


جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30 جلسه 31 جلسه 32 جلسه 33 جلسه 34 جلسه 35 جلسه 36
جلسه 37 جلسه 38 جلسه 39 جلسه 40 جلسه 41 جلسه 42 جلسه 43 جلسه 44 جلسه 45
جلسه 46 جلسه 47 جلسه 48 جلسه 49 جلسه 50 جلسه 51 جلسه 52
جلسه 54
جلسه 55 جلسه 56 جلسه 57 جلسه 58 جلسه 59 جلسه 60 جلسه 61 جلسه 62 جلسه 63

جلسه 65 جلسه 66 جلسه 67 جلسه 68
104 سوره مبارکه همزه 9 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
106 سوره مبارکه قریش 7 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7
107 سوره مبارکه ماعون 31 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26 جلسه 27
جلسه 28 جلسه 29 جلسه 30 جلسه 31
108 سوره مبارکه کوثر 11 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11
109 سوره مبارکه کافرون 5 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5
110 سوره مبارکه نصر 7 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7
112 سوره مبارکه اخلاص 13 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13
ظهر ماه مبارک رمضان آیه 185 سوره مبارکه بقره 26 جلسه
جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18
جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 جلسه 23 جلسه 24 جلسه 25 جلسه 26
Powered by PARSDATA