• 1||||6||||بنر بالا-صفحات داخلی

دست نوشته ها

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی آقا نجفی پس از عزیمت از حوزه نجف و مدتی حضور در حوزه قم، به كاشان بازگشت و تفسير قرآن مجيد را وجهه همت خود قرار داد. همچنین چندین سال، در شبهاي جمعه به تفسير دعاي كميل و روزهاي جمعه به تفسير نهج‌البلاغه و موضوعات ديگر ‌مي‌پرداخت. آن بزرگوار، علاوه بر جلسات منظم تفسیر و سخنرانیها، مكتوبات متعددي داشت كه تعدادي از آنها در زمان حیات ایشان چاپ شد، تعدادی از آثار، بعد از وفات ایشان توسط دفتر تنظیم و نشر آثار به چاپ رسید و تعدادی بصورت دستنویس و چاپ نشده با عناوین ذیل باقي مانده است.

فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد

 • فضائل ثلاثه- تصویر 1||||7||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 2||||8||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 3||||9||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 4||||10||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 5||||34||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 6||||35||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد
 • فضائل ثلاثه- تصویر 7||||36||||فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد

ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف

 • ملتقطات - تصویر 1||||11||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف
 • ملتقطات - تصویر 2||||12||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف
 • ملتقطات - تصویر 3||||37||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف
 • ملتقطات - تصویر 4||||38||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف
 • ملتقطات - تصویر 5||||39||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف
 • ملتقطات - تصویر 6||||40||||ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف

قرآن چه كتابي است

 • قرآن چه كتابي است - تصویر 1||||13||||قرآن چه كتابي است
 • قرآن چه كتابي است - تصویر 2||||41||||قرآن چه كتابي است
 • قرآن چه كتابي است - تصویر 3||||42||||قرآن چه كتابي است
 • قرآن چه كتابي است - تصویر 4||||43||||قرآن چه كتابي است
 • قرآن چه كتابي است - تصویر 5||||44||||قرآن چه كتابي است

از اينجا و آنجا

 • از اينجا و آنجا - تصویر 1||||14||||از اينجا و آنجا
 • از اينجا و آنجا - تصویر 2||||45||||از اينجا و آنجا
 • از اينجا و آنجا - تصویر 3||||46||||از اينجا و آنجا
 • از اينجا و آنجا - تصویر 4||||47||||از اينجا و آنجا
 • از اينجا و آنجا - تصویر 5||||48||||از اينجا و آنجا

تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي (تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است)

 • تفسير سور‌ه‌ي کهف||||15||||تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي که تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است.
 • تفسیر سوره ی مریم||||49||||تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي که تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است.
 • تفسیر||||50||||تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي که تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است.
 • تفسير سور‌ه‌ي طه||||51||||تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي که تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است.
 • تفسیر سوره ی انبیاء||||52||||تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي که تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است.

دفتر الفبایی (دفتري مشتمل بر مجموعه‌ای از احاديث و موضوعات دسته‌بندي شده كه به ترتيب الفبا تنظيم شده است)

 • دفتر الفبای - ش||||16||||دفتر الفبایی
 • دفتر الفبایی - ص||||53||||دفتر الفبایی
 • دفتر الفبایی - ع||||54||||دفتر الفبایی
 • دفتر الفبایی - ق||||55||||دفتر الفبایی
 • دفتر الفبایی - و||||56||||دفتر الفبایی

جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.

 • اهل بیت||||17||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • برگزیدگان خدا||||57||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • اثبات تکالیف||||58||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • امام زمان||||59||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • جمعه||||60||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • جمعه حقیقت است||||61||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
 • اوضاع فلکی||||62||||جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.
Powered by PARSDATA